Importbestand voor zendingen voorbereiden

Om te kunnen importeren heb je een importbestand nodig met alle gegevens van je zendingen.

DPD Shipper kan CSV, TXT of XLSX bestanden importeren.
De velden moeten gescheiden worden door een punt-komma (;) of een pipe (|)

Volgende velden kunnen gebruikt worden bij het aanmaken van het importbestand voor verzendingen.

 • Mandatory betekent dat het altijd verplicht is, Criteria betekent dat het in sommige gevallen slechts verplicht is, Optional betekent dat het nooit verplicht is.
 • Ook kunnen er bepaalde vaste waarden aan een veld toegekend worden indien u daar geen kolom in uw CSV, TXT of XLSX bestand voor voorziet. Deze vaste waarde zal dan voor elke zending gebruikt worden.
 • Hoofdinglijn wordt sterk aangeraden
 • Volgorde van de kolommen maakt niets uit
Field Length Type Field Type* Description
*Field types: M = Mandatory, C = Criteria, O = Optional  
id_address_sender 6 number O In het geval u meerdere verzendadressen hebt, kan u hier aanduiden vanop welk adres het moet verstuurd worden. De ID van elk va uw afzenderadressen moet u wel vragen aan DPD ITCS. Defaultwaarde: het adres dat momenteel actief staat in Shipper.
recipient type 1 string O Type ontvanger (B - B2B, C - B2C), default:C
recipient_name 35 string M Ontvanger naam 1
recipient_name2 35 string O Ontvanger naam 2 (contactpersoon)
recipient_street 35 string M Ontvanger straat
recipient_house_no 8 string O Huisnummer van de ontvanger. Indien blanco gelaten, moet het mee in recipient_street
recipient_street2 35 string O Bijkomende adresinfo zoals poort, gebouwnummer, enz
recipient_zip 9 string M Ontvanger postcode. Opgelet, moet correcte formaat zijn voor het land. Dit kan u eventueel opzoeken op http://www.geopostcodes.com/data
recipient_city 35 string M Ontvanger stad
recipient_state 2 string O Staat van de ontvanger. Wordt enkel gebruikt voor zendingen naar USA (bijvoorbeeld CA voor Californië)
recipient_country 3 number M Ontvanger land, twee letters, ISO 3166 formaat. Lijst op: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1#Current_codes
recipient_language 2 string C Taal van de ontvanger. Verplicht in geval van B2C Predict zendingen. Taal in ISO°3166 formaat (EN, NL, FR, DE)
recipient_phone 30 string C Ontvanger telefoonnummer. Formaat: +32#477123456. Verplicht indien er geen email wordt meegegeven
recipient_fax 30 string O Ontvanger faxnummer. Formaat: +32#477123456
recipient_email 50 string C Email adres ontvanger. Verplicht in geval van Predict zending. Indien geen Predict, enkel verplicht indien er geen telefoonnummer is
recipient_note 70 string O Extra info over ontvanger
recipient_reference 35 string O Referentienummer ontvanger
recipient_information 150 string O Extra informatie zichtbaar voor de DPD chauffeur
product 10 String C Type zending (B2B, B2C, PSD, ...). Indien leeggelaten, zal een vaste waarde toegekend worden. Lijst van deze te verkrijgen van DPD.
services 255 string O Interne ID voor extra services (TYRE, IDC...)
nops 255 string O Interne ID voor extra operaties (wordt niet gebruikt)
parcel_count 3 number O Aantal parcels binnen de zending, default: 1
parcel_SWP_count 2 number C Aantal parcels voor de retourzending, in het geval er meer parcels moeten geretourneerd worden. Default: zelfde aantal als parcel_count of 1 indien dat niet ingevuld was.
parcel_volume 9 number C Parcel volume (lengte/breedte/hoogte) in cm zonder decimale tekens. In geval van verschillende volumes bij meerdere paketten, waarden splitsen met komma (,) of pipe (|). Enkel verplicht bij non-EU zendingen
parcel_weight 8 number M

Parcel gewicht (lengte/breedte/hoogte) in decagram zonder decimale tekens( 300 = 3 kg) In geval van verschillende gewichten bij meerdere paketten, waarden splitsen met komma (,) of pipe (|). Enkel verplicht bij non-EU zendingen. Indien u enkel in kilo kan geven, gelieve dat te melden aan DPD IT Dept.

parcel_note 100 string O Nota voor het pakket (wordt niet gebruikt)
parcel_note_back 100 string O 2e Nota voor het pakket (wordt niet gebruikt)
parcel_reference1 35 string O Parcel referentie 1 (vrije waarde, zoals bijvoorbeeld uw factuurnummer)
parcel_reference2 35 string O Parcel referentie 2
parcel_reference3 35 string O Parcel referentie 3
parcel_reference4 35 string O Parcel referentie 4
pickup_id 6 number O ID van de DPD Parcelshop waar het geleverd moet worden. Dit is de officiele DPD ID van die shop. Enkel verplicht bij B2C Parcelshop zendigen

 

Je kan hier voorbeeldbestanden downloaden.

Opgelet! Als je de bestanden open doet in een spreadsheet-applicatie zoals MS Excel worden cijferwaardes die starten met 0 (b.v. telefoonnr.) meestal omgevormd zodat de 0 er af valt. Je kan dit voorkomen door de waardes te importeren als tekst i.p.v. cijfers.

 

U maakt gebruik van onze Predict berichten naar de ontvangers?

Dan moet u rekening houden met volgende:

 • De productcode ziet er voor Predict zendingen anders uit: 
  - Voor B2B predict gebruikt u product code: B2B MSG option (opgelet, hoofdlettergevoelig)
  - Voor B2C predict gebruikt u code: B2C 
   
 • U zal ook een aparte kolom moeten voorzien om het email adres of telefoonnummer mee te geven naar dewelke de Predict moet gestuurd worden. Opgelet, telefoonnummer moet formaat +32#471222333 zijn.
   
 • U zal een kolom moeten meegeven met de taalcode in dewelke het bericht moet gestuurd worden. Dit moet in ISO formaat: NL, FR, EN, enz. Opgelet: dit moet wel degelijk een taalcode zijn en geen landcode. BE of GB bijvoorbeeld zijn landcodes, geen taalcodes. Indien u alle predicts in dezelfde taal wilt sturen, kunnen we dit in DPD Shipper met een vaste waarde instellen zonder dat er een kolom voor moet voorzien worden in het importbestand.
Ingediend door Dirk-Jan Dirix op vr, 12/04/2019 - 08:13