Importprofiel aanmaken voor zendingen

Met behulp van een importprofiel kan je de kolommen in je importbestand toewijzen aan de velden die Shipper gebruikt.

Om een importprofiel aan te maken ga je aan de linkerkant naar "Importprofielen", maak je de keuze tussen Zendingen, Collection Requests of Ontvangers, en klik je nadien op "Toevoegen".

image

In het volgende scherm kan je de parameters van je bestand ingeven. 
Profielnaam: Een vrije naam dat je aan je profiel mag geven. Wat hier instaat, maakt niet uit maar het mag niet blanco zijn.
Code: Een vrije code dat je mag geven aan je profiel. Zoals hierboven, is dit ook vrij, maar wel verplicht.

image


Als je bestand geen headerlijn bevat moet je dit al afvinken voor je naar de volgende stap gaat!
De meeste velden hier kan je best op automatisch laten staan.

 

Als je de parameters hebt ingevuld klik je bovenaan op toewijzing. Hier kan je de kolommen toewijzen aan een veldwaarde.
Kies om te beginnen een voorbeeldbestand door te klikken op "Bestand selecteren..."

Er zijn 3 mogelijkheden om velden toe te wijzen:

  • Veldnaam - Link een kolom uit je bestand met het correcte veld in Shipper.
  • Transformatie - Transformeer een waarde uit je bestand naar een waarde die Shipper kan gebruiken. Kijk bij transformaties voor gedetailleerde uitleg
  • Constante - Zet een vaste waarde in je importprofiel, zijn je pakjes bv. altijd 5 kilo kan je dat hier als vaste waarde meegeven.

image

Eens je klaar bent, mag je opslaan.

image

Back up uw importprofiel(en)

Het is sterk aangeraden om een backup te nemen van uw importprofiel voor in het geval u dat nodig hebt. Ga daarvoor naar: 

Importprofielen --> Verzendingeb en klik op de Export knop: 

image

Sla het resulterende CSV bestand op.

U kan hetzelfde doen met uw Transformaties indien u die heeft.

Belangrijke nota's

  • Verplichte velden kan je herkennen aan de asterisk (*)
  • Gewichten moeten altijd meegegeven worden in decagram (5kg =  500)
  • Landen moeten in ISO-2 formaat (BE, LU, NL,...) meegegeven worden, staan ze in je bestand anders kan je gebruik maken van een transformatie
  • Gebruik je geen header moet je de kolommen toewijzen met de kolomnr die start vanaf 0
  • Indien u in de toekomst hetzelfde importprofiel opnieuw wilt gebruiken voor het importeren van een andere Excel of CSV bestand, gaat het op voorwaarde dat uw Excel of CSV bestand dezelfde structuur behoudt als ingesteld in het proflel.

 

 

Ingediend door Dirk-Jan Dirix op ma, 15/04/2019 - 07:13